"Dank voor mooie oor en voor alle goede zorgen."

M.C. te Hoevelaken, Oorreconstructie

Kincorrectie

Soms wordt, afzonderlijk of tezamen met een plastische neuscorrectie, een correctie geadviseerd van een te ver naar achteren liggende kin. Een dergelijk voorstel komt voort uit het feit dat de neus niet een geïsoleerd onderdeel is, maar een deel van het gelaat in zijn geheel. Het gaat dus om de best mogelijke harmonie van de verschillende gelaatstrekken.

Harmonie in het gelaat

Plastisch aangezichtschirurgen zijn erop getraind het gezicht in zijn geheel te beoordelen. Daarom zijn patiënten wel eens verrast wanneer ze voor een bepaalde procedure komen en de dokter ook iets anders voorstelt.

Ik zal echter vrijwel nooit een behandeling suggeren die niet al door U is genoemd. Maar door de onderlinge verhoudingen van het gezicht te bestuderen, kunnen wij bepalen welke chirurgische procedures nodig zijn om een harmonie in het gelaat te creëren. Ook is het zo dat soms ophoging van de kin een beperktere (en daarmee veiligere) ingreep van de neus uitgevoerd kan worden.

Kinvergroting

Om de kin te onderzoeken zullen we vooral enprofiel naar uw gezicht kijken. Een verticale lijn, getrokken van de voorkant van de onderlip zou de kin net moeten raken. Als het meest uitstekende deel van de kin hier achter ligt, kan kinaugmentatie (= vergroting) U helpen om het gezicht meer in balans te brengen. Kinaugmentatie kan afzonderlijk worden verricht, maar ook tegelijk met een neusoperatie. Ook vormt deze soms een onderdeel van een facelift of liposuctie van gezicht of hals.

Als relatief kleine ingreep, kan kinaugmentatie een groot chirurgisch resultaat opleveren. Zolas genoemd, hoeven we mogelijk we dan ook minder aan de neus te doen, om een goede harmonie in het gezicht te krijgen. Een te weinig uitgesproken kin, soms in combinatie met een vlak verlopend voorhoofd, geeft een te scherp profiel, ook wanneer alléén de neus wordt gecorrigeerd. We zouden zelfs een neuscorrectie afraden, wanneer de kin niet tegelijk wordt verhoogd. De vorm en hoogte van een te kleine kin kunnen worden verbeterd door een implantaat, gemaakt van speciaal kunststof materiaal dat aanvoelt als een natuurlijk, hard weefsel zoals bot.

Kin-implantaten zijn er in verschillende vormen en groottes. Om de kin te vergroten, wordt een kunststof implantaat gebruikt. Vast Silicone staat - in tegenstelling tot vloeibare Silicone - qua veiligheid niet ter discussie. Soms combineren we vast Silicone met een Goretex implantaat, om een zo natuurlijk mogelijke vorm en hoogte te krijgen. Dit is al vele malen gebruikt en veilig en succesvol gebleken.

De operatie

De operatie kan onder plaatselijke of algehele verdoving worden uitgevoerd. Een kinverhoging duurt ongeveer twintig minuten. Kinverhoging wordt over het algemeen van buitenaf uitgevoerd, middels een 1,5 tot 2 cm lange huidsnede in de huidplooi onder de kin. Het uiteindelijke litteken is praktisch onzichtbaar.

Het materiaal zal nauwelijks nog als 'apart' onderdeel van de kin te voelen zijn. Wanneer de kin afwijking echter te wijten is aan een te korte onderkaak met onderbeet, of wanneer de tanden niet goed op elkaar sluiten, kan onder- en bovenkaakchirurgie noodzakelijk zijn.

Technische fotos van inbrengen kin implantaat.

Na de operatie is het lidteken nog maar net zichtbaar achter de reeds bestaande plooi.

Na de operatie

De operatie veroorzaakt weinig pijn. Soms is een deel van de onderlip tijdelijk gevoelloos doordat de zenuw wat is opgezet. Het gevoel blijkt zich steeds weer te herstellen. Zeer zelden blijft er enige gevoelloosheid aanwezig. Enige verkleuring en zwelling kan zeven tot tien dagen zichtbaar zijn. Een verband steunt de kin voor maximaal vier dagen. De meeste patiënten kunnen na zeven dagen hun dagelijkse activiteiten weer hervatten. Zware lichamelijke inspanning moet drie weken vermeden worden; sommige sporten zes weken.

Wat kunt u verwachten?

Een aangepast kinprofiel, met een meer of minder uitgesproken kin kan de algehele aangezichtscontour verbeteren. Omdat de harmonie tussen neus en kin verbetert, geldt dat ook voor de het gehele gelaat. Overigens veranderen we liever te weinig dan te veel.