"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten"

A.S.G., oorschelpreconstructie

Littekencorrectie

Correctie van littekens in het gelaat

Een lelijk litteken in het gelaat kan het gevoel van eigenwaarde verlagen. Als mensen afgeleid worden door het lidteken, zullen ze minder in de ogen van iemand kijken. Bovendien kan een zichtbaar lidteken een herinnering zijn aan een traumatische ervaring. Gelukkig zijn een groot aantal littekens minder zichtbaar te maken. Er bestaan verschillende technieken voor. Vaak wordt daarvan een combinatie gebruikt.

Algemeen over aangezichtslittekens

Littekens kunnen nooit helemaal worden verwijderd. Het doel van chirurgie is om het litteken te veranderen in een litteken dat minder opvalt. Het is mogelijk het litteken smaller te maken, of om het te verplaatsen naar een plek waar het minder opvalt. Ook kan het litteken dusdanig worden veranderd, dat het veel minder de aandacht trekt.Littekens ontstaan wanneer de huid wordt gesneden of gescheurd.

Sommige worden aangezichtslittekens in de loop van de tijd niet beter. Er zijn er zelfs, maar dat is zeldzaam, die in plaats van kleiner, steeds groter worden. Dit zijn hypertrofische of keloide littekens. Ze worden veroorzaakt door een overproduktie van collageen, waardoor ze buiten de grenzen groeien van de oorspronkelijke wond.Het is vaak moeilijk om direct na een ongeluk te voorspellen hoe het uiteindelijke litteken eruit zal zien. Littekens zijn in de eerste genezingsfase het slechtst. Dan moeten zich nieuwe bloedvaatjes rond het letsel vormen om de genezing te bespoedigen. Dit maakt een litteken vaak rood en juist zichtbaar. Vervolgens worden er collageenvezels 'neergelegd', die het litteken hobbelig en bobbelig en strak maken. Na acht tot twaalf weken dooft dat proces langzaam uit en beginnen de meeste littekens vlakker en zachter en minder rood te worden. Net als in de natuur is sprake van uitrijpen. Dat kan wel een jaar duren en soms word het litteken daarna nog steeds beter.

Zelfs een klein litteken trekt de aandacht wanneer het dwars over de natuurlijke plooien en contouren van het gezicht heen ligt. Sommige littekens sluiten een normale functie van het gezicht niet uit. Een litteken dat echter samentrekt, kan de beweging van de spieren beperken en de lip of het ooglid in een onnatuurlijke positie trekken.

Wanneer is een littekend uitgegroeid?

Soms duurt het zes maanden tot twee jaar voordat een litteken het stadium bereikt dat het niet meer verandert. De uiteindelijke vorm van het litteken hangt samen met de oorzaak van het litteken en de genezingscapaciteit van de patiënt. De ene persoon vormt ook meer litteken dan de andere. Kinderen kunnen - omdat ze de mogelijkheid hebben om nieuwe cellen te doen groeien - grotere en meer zichtbare littekens vormen.

Oudere mensen genezen vaak met minder verlittekening. Het is niet mogelijk om verlittekening helemaal te voorkomen, ook niet in de beste handen. Zelfs wanneer de eerste behandeling na een ongeluk met de grootste zorg is verricht, is littekenrevisie in een later stadium soms nodig. Het is vrijwel altijd het beste om daarmee te wachten totdat het litteken geheel is gerijpt.

Technieken voor littekenrevisie

Er zijn verschillende technieken mogelijk om littekens te corrigeren. We zetten ze hier even op een rij.

Uitsnijden en hechten

De eenvoudigste manier om een litteken te behandelen, is het uit te snijden en opnieuw netjes in te hechten. Een breed, hobbelig litteken kan zo worden vervangen door een smal, netter litteken. Soms kan een litteken in fasen worden uitgesneden. Daarbij wordt de achterblijvende huid opgerekt en de snede gesloten. Na elk stadium wordt iets van het litteken verwijderd, totdat er uiteindelijk een smalle lijn over is.

Litteken op de neusvleugel als gevolg van een ongeluk op de linker foto. Middel een foto van de correctie van het litteken direct na ingreep. Rechts het resultaat van de neusvleugel na vier maanden na de operatie.

Corticosteroid-injecties

Soms spuiten we corticosteroid-injecties in het litteken om deze vlakker te maken. Corticosteroid stopt namelijk de productie van collageen en vertraagt de groei van littekenweefsel. Keloid en hypertrofisch weefsel (= weefsel dat blijft groeien) wordt op die manier behandeld. Soms combineren we corticosteroid-injecties met andere technieken.

Z-plastiek

Z-plastiek is een techniek om een samengetrokken litteken wat losser te maken.

Er worden dan kleine huidlapjes gevormd die kunnen worden aangepast en verplaatst, om vervolgens weer op een nieuwe plaats te worden vastgehecht. Hierdoor ontstaat een langer, smaller litteken dat niet aan de huid trekt.

Hier onder staan enkele resultaten van patiënten die met deze techniek geholpen zijn.

Litteken ooghoek rechts. Gecorrigeerd door Z-Plastiek, foto rechts.

Reconstructie van de neus met wanglap was te dik en had te scherpe duidelijke overgang met name naar neusvleugel toe. Correctie uitgevoerd met aansluitende Z-plastieken.

W-plastiek

Een andere techniek, de zogenaamde doorlopende W-plastiek, kan gebruikt worden om van een rechte lijn hoekig te maken zodat het beter past in de natuurlijke huid. Deze W-plastiek kan nog worden verfraaid door kleine onregelmatige driehoekjes en eventueel rondjes te gebruiken bij het uitsnijden. Het litteken wordt niet verwijderd. Eigenlijk wordt het zelfs iets langer gemaakt, maar het doel is dat het minder opvalt dan een rechte lijn.

Voor de operatie (links) en na het resultaat na 6 maanden na de operatie (rechts)

Tijdens de operatie. Operatie plan uitgetekend op de wang van de patiënt. Correctie uitgevoerd middels onregelmatig W-vormig patroon. Daarna volgde het uitsnijden van het W-patroon en hechten.

Overige technieken

Links litteken boven neus punt na excisie elders. Rechts aanpassing contour en middels neuscorrectie en vervlakken litteken.

Patiënt heeft een onderooglid met laagstand na excisie en reconstructie elders. De correctie van het litteken en stand onder ooglid met oa eigen kraakbeen van het oorschelp. De huid is verplaatst van de wang en van boven ooglid. De rechter foto toont het resultaat na 4 maanden.

Behandeling van de oppervlakkige huid

Sommige littekens worden behandeld met een oppervlakkige huidbehandeling, zoals afschaven, afschuren en eventueel laser. Met name littekens die wat bobbelig zijn en/of op het huidoppervlak liggen komen hiervoor in aanmerking.

Plastische chirurgie

Opvallende, storende littekens in het gelaat kunnen worden verbeterd door middel van plastische aangezichtschirurgie. De volgende zaken zijn daarbij van belang. Elke incisie of huidsnede, of deze nu door de chirurg of door een ongeluk is veroorzaakt, werkt de vorming van littekenweefsel in de hand. Littekenweefsel is onverbrekelijk verbonden met een natuurlijke genezing.

Het is onmogelijk een litteken volledig onzichtbaar te maken.Het doel van de plastische aangezichtchirurgie is het litteken te verwijderen en dit te vervangen door een litteken dat minder opvalt en esthetisch meer acceptabel is. Het beste resultaat is een litteken, als een fijne lijn met dezelfde kleur als de omringende huid. Bovendien mag het litteken de normale functie van het gelaat niet beïnvloeden.

Niet alle aangezichtslittekens kunnen voldoende verbeterd worden om een ingreep te rechtvaardigen. Vele factoren bepalen de effectiviteit en dus de wenselijkheid van plastische chirurgie. Leeftijd, conditie van de huid en weke delen, alsmede de mate waarin uw huid littekenweefsel vormt, bepalen het uiteindelijke resultaat.

Daarbij is het gunstiger dat het aanvankelijke litteken in een huidlijn ligt, dan wanneer dit er dwars op ligt. Littekens op neus en kin hebben de neiging om wijder te worden door voortdurende beweging van het gelaat. Vanzelfsprekend zijn deze factoren niet te beïnvloeden.

Lip litteken na reconstructie elders en revisie alhier

Aanbrengen kraakbeen steun in neus vleugel

Deze patiente had eerdere neus reconstructie en ook twee maal litteken correctie elders ondergaan. Resultaat van één correctie van het litteken Drs. Vuyk met oa uitdunnen weefsel en aanbrengen van steunneusvleugel met eigen oorschelp kraakbeen.

Tot slot

De huid en weke delen genezen langzaam. Soms kan het een jaar duren, voordat een litteken zacht en gerijpt is. Wanneer u een relatief vers litteken wilt laten corrigeren, kan het zijn dat wij u adviseren te wachten tot het is gerijpt. Toch is een vroegtijdige beoordeling van belang om een indruk te krijgen van genezingscapaciteit van uw huid.

Littekens die een vervorming geven van bijvoorbeeld wenkbrauw, ooglid of lip, kunnen soms eerder worden 'gerepareerd', omdat met wachten dan niet veel wordt gewonnen. Soms zijn meerdere ingrepen noodzakelijk, omdat een litteken erg groot of ingewikkeld is.

Wanneer dit bij U het geval is, zullen wij U hier van tevoren over informeren.

Extra foto's littekencorrecties gelaat

Patient had eerdere neus reconstructie en ook twee maal litteken correctie elders ondergaan. Zie onder de foto's van éénmaal correctie van het litteken met oa uitdunnen weefsel en aanbrengen van steunneusvleugel met eigen oorschelp kraakbeen.

Voor en na de operatie Drs. Vuyk

Voor en na de operatie onderaanzicht.

Litteken onderlip na reconstructie elders. Na revisie Drs. Vuyk (rechter foto)

Overgangen van neuspunt, neusrug, neusvleugels de zgn esthetische sub-eenheden van de neus.

Op deze overgangen zullen huid sneden en littekens minder opvallen omdat men daar al een overgang verwacht.

Dubbele huid lap als reconstructie neus elders met zichtbaar litteken en plaats huidlap.

Overgangen van neuspunt, neusrug en neusvleugel afgetekend.

Afnemen gehele litteken op eerder genoemde overgangen. Reconstructie van kraakbeen skelet en bedekking met voorhoofdlap..

Resultaat na 17 maanden gladdere en minder opvallende contour neus rug en neus punt duidelijk.

Overgangen van neuspunt, neusrug en neusvleugel afgetekend.