"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten"

A.S.G., oorschelpreconstructie

Reconstructie defecten gelaat en hoofd-/halsgebied

Neuscorrectie (Rhinoplastiek)

Vele mensen zijn ontevreden over de grootte en vorm van hun neus. Een neus kan lang of breed zijn, of een lelijke bobbel vertonen. De neus kan ook scheef staan door bijvoorbeeld een ongeluk. Soms vormt slechts een kleine afwijking van de neus een probleem. Afwijkingen kunnen ook functionele klachten geven zoals verstopping, verkoudheid en hoofdpijn. Functionele en esthetische problemen van de neus kunnen in het algemeen tegelijk worden behandeld.

Verbetering van de vorm van de neus

Plastische chirurgie die een verbetering van de vorm van de neus beoogt, heet ook wel rinoplastiek. Deze aan het Grieks ontleende term betekent vrij vertaald 'het modelleren van de neus'. Weloverwogen worden kleine gedeelten van bot en kraakbeen verwijderd, verplaatst en aangepast. Het uiteindelijke doel is een fraaiere neus, die beter past bij het gezicht. Soms wordt een aanvullende correctie van bijvoorbeeld de kin voorgesteld, om de harmonie van het gehele gezicht te verbeteren.

Bedenk dat het doel van de operatie niet een perfecte neus is, maar een neus die het beste bij u past. Daarbij gaan we uit van de bestaande situatie en de eventuele voorgeschiedenis, zoals een ongeluk of eerdere operaties. Uitgaande van uw wensen en de situatie, zullen we de mogelijkheden met u bespreken. Daarbij kijken we naar de neus, inclusief de binnenkant. Ook kijken we naar symmetrie, kracht en stevigheid van het kraakbeen en de dikte en kwaliteit van de huid. Foto's en computersimulatie kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.

Harmonie van het gezicht

Het is essentieel dat u zich realiseert dat om de neus minder te doen opvallen, de vorm belangrijker is dan de grootte. Patiënt eerder elders geopereerd, dientengevolge te lage neusrug, neuspunt en opgetrokken neusvleugel. Soms wordt gebruik gemaakt van eigen materiaal uit de oorschelp of zelfs ribkraakbeen, maar er zijn ook andere alternatieven. Foto's: Voor de operatie en na de operatie

Is uw neus symmetrisch?

We zullen de neus van verschillende hoeken voor de operatie onderzoeken. In voor-achterwaartse richting moet de neus binnen parallelle lijnen liggen, getrokken vanuit de binnen ooghoek naar de neusvleugels. Van de basis gezien moet de neuspunt idealiter als een driehoek overkomen en de neusgaten symmetrisch van vorm en grootte zijn.

Bij het onderzoek wordt het hele gezicht betrokken, waarbij we vooral kijken naar de harmonie van de verschillende onderdelen en naar de asymmetrie in voor-achterwaartse richting en de kin gezien van opzij. Soms kan een relatief grote neus gecamoufleerd worden met een eenvoudige kinopbouw. Immers, wanneer een kin naar achteren staat, doet dit de neus geprononceerder lijken. (zie figuur 4) Asymmetrieën in het gezicht zijn belangrijk, omdat deze vaak niet kunnen worden gecorrigeerd. Bovendien kunnen zij reden zijn van een schijnbare scheefstand van de neus, voor en na de operatie.

Kinimplantaat

Degene die met een operatie een grotere neus minder wil doen opvallen is vaak verbaasd dat de chirurg een kinimplantaat voorstelt. Dit komt omdat een zwakke kin de neus meer uitgesproken doet lijken.

Uw neus kan groter lijken dan deze eigenlijk is vanwege de andere gelaatstrekken. De neus in deze 3 profielen is identiek, maar lijkt totaal verschillend. Het linker gezicht, met een normale kaakstructuur, heeft de meest aantrekkelijke vorm.Bij het middelste plaatje valt de kaak naar achteren weg. De neus aan de rechter zijde lijkt uit te steken niet alleen vanwege de naar achter staande kaak maar ook vanwege de schuinte van het voorhoofd.

Voorbeeld van kinimplantaat

Onder esthetische chirurgie vind U meer informatie hier over.

Analyseren van de neus

Om een neusprobleem te analyseren, gebruiken we foto's vanuit verschillende hoeken. Profielopnamen tonen de relatie tussen wenkbrauwen, neus en kin en helpen ons te bepalen in welke mate de neuspunt buiten het gezicht staat en of de neuspunt naar boven of beneden is gedraaid. In voor-achterwaartse richting kan een eventuele scheefstand of asymmetrie duidelijk naar voren komen. Ook de breedte van de verschillende onderdelen van de neus wordt duidelijk. De neus ligt idealiter tussen twee lijnen die vanuit de binnenste ooghoek naar beneden zijn getrokken. Scheefstand kan wijzen op een scheef tussenschot. Vanuit een basisopname kan de neuspunt er driehoekig uitzien met symmetrische neusgaten in vorm en grootte. De middellijn van de neusbasis moet recht zijn. Ook de breedte van de neusbasis moet binnen de binnenste ooghoeken vallen. Een driekwart-opname laat vaak het beste zien, hoe de neus staat ten opzichte van de wang en andere benige en kraakbenige onderdelen. (zie ook eventueel de video met een demonstratie voor collega's van een dergelijke analyse).

Operaties aan de neus kunnen het beste worden verricht op volwassen leeftijd. Dus wanneer een patiënt is uitgegroeid (vaak 17-18 jaar).

Neus correctie

De operatie

Afhankelijk van de situatie wordt meestal algehele verdoving. Patiënten kunnen zich van de ingreep vaak nog maar weinig herinneren. De operatie duurt twee, tot twee en een half uur a drie uur. U blijft een dag in de kliniek.

Het noodzakelijke huidsnedes liggen in principe aan de binnenkant van de neus.

Afhankelijk van de te corrigeren afwijking, kan ook aan de buitenkant tussen de beide neusgaten een huidsnede (van vijf millimeter) worden gelegd. Met deze huidsnede wordt de huid van neuspunt en neusrug opgelicht, om vervolgens het neusskelet opnieuw te vormen en op zijn plaats te zetten. Aan de huid zélf wordt dus niet geopereerd. Uiteindelijk is het litteken van deze huidsnede nauwelijks zichtbaar.

Na het neusskelet te hebben gecorrigeerd, wordt de huid weer teruggelegd en worden de snedes gehecht. Aan de binnenzijde en buitenzijde van de neus worden vrijwel uitsluitend oplosbare hechtingen gebruikt. Zeer zelden is het nodig om aan de binnenzijde van de neus twee plastic steunplaatjes te plaatsen. In dat geval moeten ook deze naderhand worden verwijderd. Aan het eind van de operatie plakken we de neus af met pleisters en brengen we een plastic kapje aan. Gedurende één dag blijven twee zachte strookjes van schuimrubber achter in de neus.

Externe benadering neus.

De huid snede is niet meer dan 5 mm in de onderzijde van de neus. Hier mee is een zeerprecies overzicht te verkrijgen op de verschillende onderdelen van de neus. Voor uitgebreide correcties of revisie operaties heeft deze benadering de voorkeur.

(zie eventueel ook op video een demonstratie voor collega's van een dergelijke open benadering).

Patiënte met neus tumor en lang bestaande wens voor neuscorrectie.

Bovenste twee foto's neustumor en het profiel. De ingezette foto rechts met zwarte achtergrond is het resultaat van computer simulatie waarbij een redelijk en wenselijk eind doel van een neus corretie door patient en Drs. Vuyk visueel is bepaald. Jaren daarvoor was namelijk al de neuscorrectie overwogen om eventueel tegelijk met face lift te verrichten(zie esthetische chirurgie informatie).

Onderste twee foto's tonen de situatie na succesvol verwijderen neustumor, alsmede de reconstructie en de hierbij tegelijk uitgevoerde neuscorrectie

Patiente met een te smalle neus en verstopping klachten na eerder neus correctie elders

Correctie Drs. Vuyk met verbreden voor aanzicht tot natuurlijke proporties en om een betere neus passage te krijgen.

Schema links veel te smal na eerdere neusrug verlaging zonder reconstructie.

Linker schema was ook het probleem bij de patiente hier boven. Rechts de situatie met zgn spreidende implantaten. Dit is bij vrijwel elke neus correctie essentieel om de functie en vorm van het middelste een derde deel te behouden.

Ook profiel volgens wens patient aangepast.

Extra materiaal om de neus op te bouwen

Soms is extra materiaal nodig om de neus op te bouwen en te vormen. Daarvoor kan eigen kraakbeen worden gebruikt, afkomstig uit een of twee oorschelpen. De stand en vorm van de oorschelp verandert hierdoor niet. Ook de noodzakelijke huidsnede in de oorschelp blijft op den duur nauwelijks zichtbaar. Daarnaast wordt bij een aantal mensen Goretex-implantaat gebruikt voor het ophogen van een te lage neusrug. Dit materiaal geeft uiteindelijk een mooie vorm aan de neusrug. Een nadeel is de verhoogde kans op infectie en afstoting (1%). In onze praktijk hebben wij dergelijke problemen nooit hoeven te behandelen.

Soms dient het ter ondersteuning van het neustussenschot. Soms – bij een ernstig trauma of na een eerdere operatie – is meer eigen kraakbenig steunmateriaal nodig om de neus op te bouwen. Dit kan worden gewonnen van rib kraakbeen van de borst kas zelf. De huid snede ligt net onder de borst spier bij dames op de plaats van de bh. Soms lager en meer aan de zijkant van de borst. Dit hangt geheel van de situatie af. Wanneer dit bij u aan de orde is, zullen wij dat nader toelichten.

(zie eventueel ook op video een demonstratie voor collega's van het uitnemen van oorschelp kraakbeen).

Ingezakte neus

Ingezakte neus met ontbrekend neus tussenschot. Neuscorrectie en opbouw met eigen rib kraakbeen.

Extreem dunne huid en een dikke huid

Een extreem dunne huid en een dikke huid zijn beperkingen. Bij een heel dunnen huid kunnen eventuele onvolkomenheden op den duur zichtbaar worden.

Een extreem dunne huid en een dikke huid zijn beperkingen. Bij een heel dunnen huid kunnen eventuele onvolkomenheden op den duur zichtbaar worden.

Bij de meeste mensen ligt het huidtype tussen beide extremen in. Indien er eerder is geopereerd, kan de huid onregelmatig zijn geworden en van plaats tot plaats van dikte verschillen. Dat kan het bij een volgende operatie moeilijk maken om een en ander glad te krijgen. Eventuele littekens kunnen soms verbeterd, maar vaak niet tegelijk met de neus operatie zelf.

Na de operatie

De operatie veroorzaakt weinig pijn. Mensen hebben over het algemeen meer last van de oorschelp (na oogsten van oorschelpkraakbeen) dan van de neus. De zwelling in en rond de neus geeft wel een opgezet gevoel. De ogen zitten soms door de zwelling de eerste twee, drie dagen helemaal dicht. Dit is sterk individueel bepaald. Na tien tot veertien dagen zijn de ogen nauwelijks nog blauw of gezwollen. De neustampons worden meestal al de volgende dag verwijderd. Dit wordt vaak door de patiënt zelf thuis gedaan of evt. door de huisarts. Eventueel oorverband wordt er na een dag afgehaald. Het plastic kapje kan over het algemeen na tien dagen worden verwijderd. Binnen twee weken moet er terwijl de zwelling afneemt normaliter steeds meer lucht door de neus kunnen komen.

De meeste mensen hervatten hun werk en sociale activiteiten na twee weken. Dan is ook een belangrijk deel van de zwelling verdwenen. Vermijd overmatige lichaamsinspanning gedurende drie tot zes weken na de ingreep.

Wat kunt u verwachten?

Kort na de operatie kan al een aanzienlijke verbetering van de neusvorm te zien zijn. Binnen twee tot drie weken ziet de 'nieuwe' neus er nog beter uit, hoewel deze nog enigszins gezwollen zal zijn. Het mooie van neusoperaties is, dat de vorm van de neus in de loop van de maanden verder zal verbeteren naarmate de zwelling minder wordt. Daarom zal ik u vragen om een jaar na de operatie nog eens terug te komen. Door verplaatst of ingebracht kraakbeen kan vooral de neuspunt langere tijd vaster, minder flexibel en ongevoelig zijn. Dit laatste heeft te maken met de huidsnedes die nodig zijn om de huid op te tillen.

Eventuele littekens zullen een jaar na de operatie nauwelijks meer zichtbaar zijn. Realiseert u zich dat het resultaat kan worden beperkt door bijvoorbeeld de contour en de vorm van het gezicht, of door een dikke huid die zich moeilijk laat aanpassen. Zo zullen de meeste kraakbeen stukjes die los zijn gemaakt en verplaatst in de neus goed over leven. Zelden slaan deze stukjes toch niet goed aan. Ook problemen die zijn ontstaan bij eerdere operaties kunnen van invloed zijn op het resultaat. Deze moeilijkheden kunnen toch vaak grotendeels worden opgelost.

Extra foto's neuscorrectie

Aanpassing neus-profiel

Voor en 7 jaar na neus correctie

Neus vorm na ongeluk. Opbouw met rib kraakbeen.

Resultaat na 7 maanden. Patient; " Ik ben er nog steeds heel blij mee"

Patient met functioneel en esthetisch rest probleem na 5 eerdere operaties van andere artsen

Voor en na herstel operatie Drs. Vuyk met ook goed functionele verbetering. (Zie ook compliment patient:" Ik kan weer goed ademen".)

Patiënt met defect neusvleugel na ongeluk

Soms ligt neus correctie dicht bij neus reconstructie.

Door in prinicipe de zelfde technieken toe te passen en dan voor extra binnenkleding en huid bedekking te zorgen kan men een onogelijke situatie toch weer stuk verbeteren.Het doel van de reconstructie van dit door en door defect is ook om de littekens op meer natuurlijke overgangen te plaatsen. Derhalve is de helft van de neuspunt, deel van de neus zijwand en de gehele neusvleugel zelf al geheel vervangen. De reconstructie is nog dik, maar dit zal verder in loop van het jaar afnemen.