"Voor de reconstructie... alleen waardering."

L.W., Aangezicht reconstructie

Oorschelpcorrectie

Oorschelpcorrectie

ren worden over het algemeen niet als belangrijk schoonheidsattribuut beschouwd. Toch hebben ze invloed op het gehele uiterlijk. Mooie oren vallen niet op en zijn in goede harmonie met de rest van het hoofd en gezicht. In het algemeen prefereren wij dat de oren niet te ver af van het hoofd staan. Te dichtbij zou ook opvallen. Dus normaal, om niet op te vallen, zijn oorschelpen wel degelijk te zien als je iemand aankijkt.

Oren

Oren die buiten proportie zijn in verhouding tot de rest van het gezicht, kunnen onaardige opmerkingen oproepen. De meest voorkomende afwijking is dat de oren ver van de zijkant van het hoofd afstaan. Dit trekt soms veel aandacht, wat de schoonheid van zelfs de meest aantrekkelijke persoon kan verminderen. Daarbij kunnen de oren zelf ook vergroot zijn. Ook oorlellen hebben verschillende vormen en groottes. Met de leeftijd worden ze groter. Soms bestaat er een asymmetrie. Ook dit is eventueel chirurgisch te behandelen. De operatie waarmee de oorschelpen dichter bij het hoofd worden geplaatst, wordt wel otoplastiek genoemd.

Andere afwijkingen van de oorschelp kunnen eventueel tegelijkertijd worden gecorrigeerd. Een dergelijke operatie is mogelijk vanaf het vijfde levensjaar. De oren hebben dan vrijwel de volwassen grootte bereikt. Het kraakbeen van de oorschelp is dan bovendien stevig genoeg om gevormd te worden. Om vervelende plagerijen te voorkomen, kan de ingreep het beste voor het zevende levensjaar worden verricht. Bij volwassenen kan de operatie op elke leeftijd worden uitgevoerd. Opmerkelijk is dat de verandering van vorm het gehoor niet beïnvloedt.

Onderontwikkeling komt ook voor, maar dit is veel zeldzamer. Omdat elk oor zich onafhankelijk van het andere oor ontwikkelt, is het niet ongewoon dat het ene oor meer uitstaat dan het andere, of iets anders van vorm is. Overigens kunnen oorproblemen erfelijk zijn. Oren die te groot, misvormd of ongelijk zijn, kunnen eventueel worden gecorrigeerd.

Geavanceerde technieken maken het mogelijk om ook zeer ernstige oorschelpproblemen te behandelen. Wanneer de oorschelp niet of nauwelijks is aangelegd, kan een nieuw oor worden gevormd. Dit vergt echter diverse uitgebreide operaties

De operatie

Voor een otoplastiek komen volwassenen en kinderen een dag in het ziekenhuis. De procedure duurt ongeveer twee uur voor twee oren. Bij kinderen is algehele narcose noodzakelijk. Bij volwassenen kan de ingreep zowel onder plaatselijke, als onder algehele verdoving worden uitgevoerd.

De operatie wordt verricht met een snede achter het oor, die verborgen ligt in de natuurlijke plooi. Het geringe huidoverschot dat ontstaat wordt verwijderd, het resterende deel wordt aan de achterzijde losgemaakt. Vervolgens wordt de bovenste vouw van het oor versterkt en het middengedeelte iets naar het hoofd geplaatst met behulp van permanente hechtingen.

Soms wordt het kraakbeen aan de voorzijde iets ingekrast om de spanning op de hechtingen te verminderen, zodat de vorm langdurig behouden blijft. De huid wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Na de operatie /h2>

Het oor kan na de operatie pijnlijk zijn. Het smalle litteken ligt achter de oorschelp en zal dus nauwelijks te zien zijn. Wel kan het oor nog twee weken verkleurd en gezwollen zijn. Dit moet in de eerste paar dagen wegtrekken. Het kan wel degelijk zijn dat als het verband er af gaat dat een van de oren meer afstaat dan de andere. Schrik hier niet van want dat komt door de zwelling die niet altijd gelijkelijk optreed. Aan het einde van de operatie zelf stonden ze echt symmetrisch. Het kost tijd voordat de zwelling weg zal trekken en het resultaat zichtbaar gaat worden.

De oren worden een tot twee dagen verbonden. Zo kan het verband tijdelijk het oor de eerste tijd ook iets te dicht naar het hoofd doen brengen. Meestal kan de patiënt of ouder zelf het verband af halen. Als de gaasjes nog wat vast zitten laat die dan voorlopig nog zitten. Die komen vanzelf los. Wat betreft douchen het volgende. Als het verband af is kan twee dagen na de operatie worden gedouched zo dat alles nat mag worden! Indien verkleuring of zwelling toenemen, moet u contact met ons opnemen. Wij willen dan een infectie kunnen uitsluiten. Het oor kan nog enkele weken gevoelig zijn. De zwelling zal op den duur vanzelf wegtrekken. De huid achter het oor kan langere tijd gezwollen blijven, dit trekt voor het grootste gedeelte weg en is dan geen probleem meer.

Wij halen het "te veel" aan huid tijdens de operatie juist niet weg, omdat dit de kans op littekenvorming sterk vergroot. Kinderen gaan meestal na een week weer naar school. Volwassenen voelen zich vaak fit genoeg om na twee of drie dagen weer aan het werk te gaan. Vier dagen na de operatie kunt u uw haar weer wassen. Vermijd zware lichamelijke inspanning tot drie weken na de operatie.

Een nadeel van de gebruikte (niet-oplosbare) hechtingen is, dat deze soms door de huid heen zijn te voelen. Indien deze knoopjes inderdaad door de huid heen steken, en soms een geringe ontsteking en afscheiding veroorzaken, is het zinnig om deze bij ons op de polikliniek kort af te laten knippen of te laten verwijderen. Na drie maanden zijn de hechtingen in principe niet meer nodig. Ondanks dit ongemak verkiezen we deze techniek boven andere methoden, omdat we hiermee een optimale controle hebben tijdens de ingreep. Hier mee worden scherpe randen en onnatuurlijke vouwen zo veel mogelijk voor komen.

Plagerijen

Afwijkende oorschelp die plagerijen tot gevolg hebben kunnen gecorrigeerd worden met een otoplastiek. De ingreep kan vanaf 5 jarige leeftijd geschieden.

Psychische verbetering

Oorschelpoperaties geven vaak een psychische verbetering naast de zuiver esthetische winst.

Aangeboren vorm afwijking van de oorschelp.Na operatie normalisering van de vorm en stand.

Wat kunt u verwachten?

De visuele en psychologische verbetering door de operatie is goed. Daarmee is een oorschelp correctie een dankbare ingreep voor zowel de patiënt als voor de chirurg. Soms zijn de oren achteraf weliswaar verbeterd, maar hadden ze toch iets meer naar het hoofd mogen staan. Bedenk echter dat een eventuele over-correctie heel onnatuurlijk kan zijn en daarentegen vaak moeilijk in tweede instantie te verhelpen is.

Uiteindelijk opereer ik een op de veertig patiënten nog eens. Het zal duidelijk zijn dat absolute symmetrie redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Een verschil van drie millimeter valt sociaal niet echt op. Dat komt omdat ook twee normaal staande oorschelpen nooit helemaal gelijk zijn.