"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten"

A.S.G., oorschelpreconstructie

Veelgestelde vragen

Ben ik een goede kandidaat voor plastische chirurgie?

U bent een geschikte kandidaat wanneer u een probleem heeft dat chirurgisch kan worden verholpen. Daarnaast is het erg belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft van de ingreep en zowel lichamelijk als geestelijk in een goede gezondheid verkeert.

Wat is het juiste moment om een plastische ingreep te ondergaan?

U kunt een plastische ingreep ondergaan wanneer u al langere tijd ontevreden bent met bepaalde facetten van uw uiterlijk en het betreffende gebied niet goed kunt camoufleren door middel van make-up, haardracht of kleding.

Hoe lang duurt het voordat de operatie plaatsvindt?

Over het algemeen duurt het een aantal maanden voordat u aan de beurt bent. Als het noodzakelijk is dat u snel wordt geholpen, proberen we de ingreep natuurlijk eerder in te plannen.

Wat gaat er allemaal aan de operatie vooraf?

Er wordt meestal een algemeen bloedonderzoek gedaan. Wanneer u tijdens de ingreep slaapmedicatie krijgt, laten we soms ook een hartfilmpje (ECG) en röntgenfoto's maken. Daarnaast kan algemeen lichamelijk onderzoek bij een internist zinvol zijn, afhankelijk van uw algehele gezondheid en leeftijd.

Is een ziekenhuisopname noodzakelijk?

De meeste plastische ingrepen kunnen in dagbehandeling worden verricht. Op de dag van de operatie wordt U dan 's ochtends verwacht. U verlaat nog dezelfde dag het ziekenhuis.

Hoe zit het met de verdoving?

De meeste ingrepen zullen onder plaatselijke verdoving of onder narcose worden verricht. U krijgt daarbij rustgevende medicijnen, zodat u een beetje kunt dutten ("schemernarcose"). Alhoewel u dan bij bewustzijn bent, zult u toch zodanig versuft zijn dat u er niets van voelt. Waarschijnlijk zult u er zich niet veel van herinneren. Rhinoplastieken en meeste wenkbrauwreposities gebeuren onder narcose en gaat u dezelfde dag weer naar huis. Ook kan het zijn dat u zelf een voorkeur hebt.

Is het pijnlijk of gevoelig?

De meeste patiënten ervaren de ingreep als niet als vreselijk pijnlijk of gevoelig. Doch beleving van pijn is erg persoonlijk en natuurlijk ook afhankelijk van de verrichte ingreep. In het overgrote deel van de situaties is pijnstilling met paracetamol (= Finimal) voldoende. Gebruik geen pijnstillers die het bloed zouden kunnen verdunnen, zoals aspirine. Laat het uw arts weten wanneer u meer pijn heeft dan u had verwacht.

Zoals na elke operatie het geval is, kunt u zich nog enkele dagen wat zwakjes voelen. Zorg dat u het een tijdje rustig aan kunt doen, ook wanneer u het ziekenhuis al snel na de ingreep mag verlaten. De zwellingen die ontstaan door de operatie kunnen ervoor zorgen dat u zich wat sloom of 'zwaar' voelt. Na twee dagen kunnen de zwellingen op hun hevigst zijn en zult u deze elke dag wat zien afnemen.

Ontstaan er zwellingen of blauwe plekken in het geopereerde gebied?

Dit hangt af van uw huidtype en van de ingreep die u ondergaat. Over het algemeen is het zo dat blauwe plekken één tot twee weken zichtbaar zijn. De meeste zwellingen verdwijnen na twee tot drie weken, maar in enkele gevallen kan het een jaar duren voordat de zwelling geheel uit het operatiegebied verdwenen is.

Hoe lang kan ik niet werken?

De ervaring leert dat de meeste mensen na twee weken weer aan het werk zijn. Als u zich goed voelt mag u natuurlijk eerder aan de slag.

Hoe lang duurt het voordat ik weer kan sporten?

Bij de meeste operaties kunt u na drie weken weer sporten. Begin met activiteiten die niet al te veel fysieke inspanningen van u vragen.

Hoe zit het met de kosten?

De tarieven variëren per ingreep. Bij het totaalbedrag is inbegrepen: chirurgie (de ingreep), een dagopname in het ziekenhuis en het gebruik van operatiekamerfaciliteiten. In vrijwel alle gevallen is er een anesthesist of anesthesie-verpleegkundige aanwezig om u óf rustgevende medicijnen óf verdoving (anesthesie) toe te dienen. Het tarief van de anesthesist of anesthesie-verpleegkundige is eveneens bij het totaalbedrag inbegrepen. Dat geldt ook voor de nazorg betreffende de operatie en eventuele kleine aanpassingen na de operatie.

Niet inbegrepen zijn: de kosten van medische foto's (röntgenfoto's) en kosten voor een opname van langer dan een dag in het ziekenhuis. Het tarief is inclusief BTW.

Op deze website vindt U ook informatie over tarieven van de verschillende ingrepen.

Houd ik er littekens aan over?

Elke ingreep waarbij in de huid wordt gesneden laat een litteken achter. Littekens als gevolg van plastische chirurgie zijn vaak klein en onopvallend. De meeste littekens zitten op onzichtbare plaatsen zoals in de haarlijn, in een rimpel of achter het oor. Omdat littekens bij iedereen weer anders genezen, is het moeilijk te voorspellen hoe een litteken er uiteindelijk uit zal zien. Wij zullen alles in het werk stellen om een optimaal resultaat te behalen. Littekens worden in het algemeen eerst erger voordat ze genezen. De genezing zal ook nog een lange tijd doorgaan. Dit kan zelfs een jaar duren; u zult dus wel geduldig moeten zijn.

Wat zijn de risico's?

Aan elke operatie zijn enige, doch zeldzame risico's verbonden, maar plastische chirurgie is relatief veilig. Over het algemeen treden er weinig complicaties op. In sommige gevallen kan er een infectie of bloeding optreden. Het is ook mogelijk dat een wond wat moeizaam geneest. In zeldzame gevallen kunnen zenuwen, of andere weefsels beschadigd raken. Sommige patiënten reageren niet goed op de gebruikte verdoving of medicijnen.

Een strenge selectie van de patiënten en een goede operatietechniek vermindert de risico's. Om deze reden zullen we de medische geschiedenis van de patiënt goed bestuderen. U zult de vragen die we stellen dan ook eerlijk en volledig moeten beantwoorden. Ik zal mogelijke complicaties en eventuele risico's met u bespreken. Wanneer er onverhoopt complicaties optreden, kunnen deze meestal naar tevredenheid worden behandeld. In enkele gevallen kan een tweede operatie nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Heeft u nog specifieke vragen of maakt u zich ergens zorgen over, breng deze dan ter sprake tijdens één van de consulten voor de operatie. Meer dan 90% van de ingrepen geven een bevredigend resultaat.