"Voor de reconstructie... alleen waardering."

L.W., Aangezicht reconstructie

Rimpel behandeling

Niet alle rimples zijn gelijk. Sommige rimpels ontstaan door overactiviteit van spieren. Andere rimples zijn het gevolg van een verouderde huid. De frons-rimpels tussen de wenkbrauwen of de voor de zogenaamde kraaienpootjes rond de ogen en de rimples die horizontaal over het voorhoofd lopen. Deze kunnen het beste behandeld worden middels Botox®-injecties (botuline toxine). Rimpels, die het gevolg zijn van een verouderde huid of onderliggend weefsel, zoals de rimpels naast de mond, kunnen het beste opgevuld worden. Bijvoorkeur met niet-permanente fillers, zoals Restylane® (hyaluronzuurprodukt) en Radiesse® (hydroxyapatietgel).

Contact voor rimpelbehandeling verloopt via cosmetisch arts Drs. Susan Schmidt

Botuline toxine

Botox (Botuline toxine) is het meest bekende neurotoxine met toepassing in het gelaat. Wij werken enkel met Botox®, het originele kwaliteitsproduct van Allergan. Botox blokkeert de signaaloverdracht van motorische zenuw naar spier, en veroorzaakt daardoor - afhankelijk van de toegediende dosis - een tijdelijke verzwakking van de spier. Als gevolg daarvan worden dynamische "beweging" rimpels minder zichtbaar en kunnen de wenkbrauwen iets hoger komen te staan. De dosering van Botox wordt individueel bepaald.

Een behandeling neemt slechts enkele minuten in beslag en wordt uitgevoerd met behulp van een aantal injecties met een zeer dunne naald. Dankzij deze zeer dunne naald is het toedienen nauwelijks pijnlijk. Vrijwel iedereen kan onmiddellijk zijn/haar normale dagelijkse bezigheden hervatten. Het resultaat is na enkele dagen zichtbaar en houdt tot 4-6 maanden aan. Na opeenvolgende behandelingen wordt een langduriger resultaat gezien. Het toedienen van botuline toxine kent nauwelijks bijwerkingen en als die onverhoopt toch optreden zijn deze altijd voorbijgaand en mild van aard, zoals lokale zwelling of bloeduitstorting.

Fillers

De fillers moeten veilig, oplosbaar en van niet-dierlijke oorsprong zijn. Daaromgeven deze weinig allergische reacties. Eén van de grote voordelen van deze fillers is dat ze een langdurig effect sorteren, terwijl de geinjecteerde vloeistof zelf niet permanent is. De fillers geven een reactie in de huid die de aanmaak van eigen weefsel versterkt. De duur van de effectiviteit varieert meestal van negen tot twaalf maanden. Vele factoren spelen hierbij een rol, zoals leeftijd, huidtype, levensstijl en gebruik van de mimiekspieren van het gezicht, maar ook van de toegepaste injectietechniek.

Zowel Restylane® als Radiesse® zijn uitgebreid beproefd en veilig. De bijwerkingen zijn zeldzaam, voorbijgaand en mild van aard.

Deze fillers zijn er in verschillende types en zijn daarmee geschikt voor zowel fijne huidrimpeltjes als diepere groeven, zoals bijvoorbeeld rond de mond.

Bij sommige problemen kan lichaams-eigen vet ingespoten worden de zgn Lipofilling. Enten van eigen weefsel zal natuurlijk totaal aanslaan. Toch moet niet naar initiële over correctie gestreefd worden. Het vet word nauwelijks afgebroken door het lichaam en levert een blijvend resultaat op. Het resultaat is pas na enkele weken goed zichtbaar omdat dan het wondvocht volledig weg is getrokken. Het resultaat van de behandeling is een huid waarin het volume is teruggebracht. Vanzelfsprekend kan men beter voorzichtig aan doen met de vulling die een meer permanent karakter vertonen.

Behandeling

Welke behandeling het meest geschikt is om aan uw wensen tegemoet te komen zal met u worden besproken. Het bepalen van de injectieplaats(en) en inspuiten duurt ongeveer 20 minuten. De huid zal na de behandeling wat gevoelig zijn, maar u kunt in principe uw dagelijkse bezigheden direct hervatten. U mag de injectieplaatsen gewoon bewegen, eventueel koelen bij zwelling of pijn, maar niet masseren.

Drs. Susan Schmidt

Drs. Susan Schmidt heeft ruim twintig jaar ervaring als huisarts en combineert deze brede holistische medische kennis sinds tien jaar met cosmetische geneeskunde. Onlangs is zij een samenwerking aangegaan met Drs. Hadé Vuyk uit Vleuten, specialist in plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie. De artsen vullen elkaar bijzondergoed aan en werken op internationaal niveau. "Samen is er sprake van synergie."Contact met Drs. Susan Schmidt

Dezelfde visie

"Regelmatig komen mensen mijn praktijk binnen om iets aan het verouderingsproces in hun gezicht te laten doen, terwijl het daar eigenlijk al vrij laat voor is.

Cosmetische geneeskunde is een complex specialisme, maar bij gebrek aan kennis wordt dit vaak onderschat. 'Doe maar een beetje botox,' hoor ik vaak. Maar daarmee is het probleem in sommige gevallen niet opgelost.

Om die reden ben ik een samenwerking aangegaan met Drs. Hadé Vuyk, KNO-arts, Hoofd Hals Chirurg met een speciale belangstelling voor plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie. Ook een absolute topper in zijn vakgebied.

Wanneer ik mensen zelf kan helpen, dan doe ik dat graag, maar in sommige situaties ben je als cosmetisch arts genoodzaakt om samen te werken met een chirurg. De ervaring leert bovendien dat een combinatie van verschillende technieken veelal het mooiste resultaat oplevert."

Dankbaar werk

"Veranderingen in het gelaat als gevolg van veroudering, ziekte of een ongeluk kan ik verzachten, dat is mijn vakgebied. Daarom word ik wel 'geluksdokter' genoemd. Hoe snel en in welke mate het verouderingsproces verloopt is grotendeels genetisch of door je lifestyle bepaald. Gemiddeld begint het skelet na ons dertigste levensjaar te krimpen, maar iemand die bijvoorbeeld kleine jukbeenderen heeft, zal eerder te maken krijgen met veroudering in het gelaat.

De toepassing van Botulinetoxine A (onder andere Botox, Vistabel en Bocouture) of fillers luistert nauw, want indien niet goed uitgevoerd verplaatst het probleem zich naar elders in het gezicht. Daarom is het voor mij als arts zaak om zeer nauwkeurig te kijken wat er precies in het gezicht is gebeurd.

Vergelijk het met achterstallig onderhoud aan een huis: het heeft geen zin om een schilder te laten komen, als de kozijnen rot zijn. En wanneer je een lekkage in het dak niet op tijd verhelpt, wordt de schade alleen maar groter. In dit vak heb je - net als bij een verbouwing - en aantal superspecialisten nodig die áchter die spiegel kunnen kijken."

Drs. Hadé Vuyk over Drs. Susan M. Schmidt-Rikama Cosmetisch Arts te Alkmaar

Ik werk nu 2 jaar nauw met Drs. Schmidt samen voor het cosmetisch deel van mijn praktijk. Bij het overleg dat we regelmatig hebben over patienten die we over en weer verwijzen is de kennis en kunde van Drs. Schmidt verbluffend geweest.

Dit uit zich in eerste instantie in de uitstekende en zeer vriendelijke begleiding van patienten. Haar analyse van een gezicht van uit het perspectief als cosmetisch arts is zeer adequaat en gedetaileerd. Zij geeft nuances aan die een belangrijke aanvulling zijn van mijn eigen meer chirugisch gerichte evaluatie van een probleem.

De voorzichtigheid met verschillende injectables berust op kennis van zaken en het al oude medisch principe:" Do no harm".Verder zijn de behandel resultaten werkelijk "World class".

Het moge duidelijk zijn dat ik overtuigd ben, door collega's Schmidt inbreng, dat cosmetische chirurgie consulten vaak in samen spraak met een cosmetisch arts zouden moeten gebeuren.

U begrijpt dat ik heel blij ben met onze samenwerking.
U kunt ook direct contact op nemen met Drs. Schmidt via info@schmidtcosmedic.nl Drs. H.D.Vuyk