"Dank voor mooie oor en voor alle goede zorgen."

M.C. te Hoevelaken, Oorreconstructie

Congressen en Verenigingen

Congressen en verenigingen

Hij heeft als vertegenwoordiger van de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, deel uitgemaakt van de commissie die de huidige evidence-based richtlijn Behandeling van het basaalcelcarcinoom heeft opgesteld.

Een regelmatig gevraagd spreker op nationale en internationale congressen over Operatieve Technieken en ook Ethiek.

Hij organiseerde een achttal nationale en internationale symposia en congressen, met als doel de kwaliteit van plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie in Nederland te bevorderen.

Van 1995 tot 2002 is hij voorzitter geweest van de werkgroep 'Plastische en Reconstructieve Aangezichtschirurgie' van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Hals-gebied. Vanaf 2007 is hij oprichter en lid van de commissie Professionalitieit en Ethiek van de zelfde vereniging. Hij is lid van de Medical Advisory Board of GSR Institute of Craniofacial & Facial Plastic Surgery in Hydrabad , India.

Vanaf 1997 is hij verantwoordelijk voor een van de fellowship-programma's van de European Academy of Facial Surgery. Hierbij kunnen m.n. buitenlandse specialisten tot maximaal negen maanden mee lopen in de praktijk.

Drs. Vuyk is lid van de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery,

de European Academy of Facial Plastic Surgery en de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Hals gebied.