"Dank voor mooie oor en voor alle goede zorgen."

M.C. te Hoevelaken, Oorreconstructie

Foto's "Voor & Na" en Videos behandelingen

Foto's reconstructie voorhoofd

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Foto's reconstructie oogleden

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Boven ooglid links hersteld met huid van rechter boven ooglid.

De huid van het rechter boven ooglid word uitgenomen exact zoals een boven ooglid correctie word verricht.

Resultaat van ooglid reconstructie links en boven ooglid correctie rechts

Zie compliment van patiente:"Het is steeds prachtig genezen".

Door en door defect onder ooglid

Sluiten door randen in lagen en precies aan elkaar te hechten.

Defect midden deel onderooglid bij traan puntje

Door het gehele ooglid van buiten naar binnen op te schuiven (Tenzel-plastiek) kan een juiste sluiting verkregen worden

Zeer groot defect onder ooglid, wang en neus

Sluiting verkregen in drie fase met voorhoofdlap (litteken rechts naast midden voorhoofd). Slijmvlies van het harde verhemelte,eigen kraakbeen en wang draai plastiek.

Foto's reconstructie neus

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Neus reconstructie met vrij huid transplantaat uit wang-lip plooi

Reconstructie van groter defect waar ook kraakbeen steun ontbreekt

Opbouw kraakbeen steun met behulp van eigen kraakbeen uit oorschelp

Direct na klieven lap(na drie weken) en eind resultaat na een jaar

De gehele neuspunt bedekking ontbreekt alsmede de neusvleugel kraakbeentjes

De neusvleugel kraakbeentjes zijn anatomisch gereconstrueerd volgens het bijgevoegde schema. De neus punt bedekking komt van het voorhoofd middles een gesteelde lap.

Zelfde patient. Details van de kraak benige neus vleugel reconstructie. Rechts onder foto aan einde van derde fase.

Schematische weergave voorhoofdlap reconstructie

Deze zeer betrouwbare en veel toegepaste methode is gebruikt bij de verschillende patiënten hier boven en onder afgebeeld. Natuurlijk zijn dergelijke reconstructies belastend en kosten tijd. Maar het voorhoofd kan altijd wel iets aan huid kan missen. Bovendien lijkt de huid van het voorhoofd op de huid van de neus. Dit terwijl het uiteindelijke litteken op het voorhoofd niet opvallend hoeft te zijn, maakt deze methode een belangrijk hulp middel op de patient weer op een zo normaal mogelijk niveau te brengen.

Zeer groot, door en door defect neus zijwand, neusvleugel, neusrug en neuspunt.

Binnen bekleding, kraakbeen steun aangebracht.Onderste twee foto's: bedekking middels voorhoofdlap.

Resultaat 1 jaar na de drie operaties

Defect neusvleugel en wang.

Reconstructie met wang opschuif plastiek, eigen oorschelp kraakbeen en voorhoofdlap in drie fasen

Het resultaat na een jaar

Niet direct opvallende reconstructie en goede neus passage. Zie ook compliment van patiente:" Er is niets meer van te zien".

Groot door en door defect neus tot in beide neus gangen.

Reconstructie eerste fase door afdekking van de wond randen met eigen huid transplantaat. Bij tweede fase herstel binnen bekleding en opbouw neus skelet met eigen rib kraakbeen. Bedekking met voorhoofdlap deze word in derde fase uitgedund. En dan in fase daarna word de steel doorgenomen

Situatie na vier reconstructie fasen

Zie ook compliment van patient: "Iedereen nam de tijd voor me".

Een jaar later

Aangeboren defect van midden van neusbasis.

Reconstructie ook bij dit kleine meisje met eigen kraakbeen en voorhoofdlap.

Patiente geopereerd tijdens chirurgische missie werk in Hydrabad, India

Foto's reconstructie wang

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Uitnemen talg klier cyste met in achtneming van de ontspannen huidlijnen..

Het patroon is zo gekozen dat het uiteindelijke litteken ook gebogen zal verlopen. een rechte streep is namelijk zo wie zo niet natuurlijk.

Uitnemen van aangeboren moedervlek en reconstructie met ruitvormige huidlap.

Moedervlekken die direct bij de geboorte al aanwezig zijn, kunnen soms kwaadaardig ontaarden en dienen te worden verwijderd.

Grenzen esthetische eenheid wang.

Op deze grenzen van de wang verwacht men al een overgang en zullen de sneden in de huid uit eindelijk minder opvallen.

Draai lap van de wang bij zeer jonge patient die weinig huid over heeft

Reconstructie resultaat na een jaar

Goede ooglid positie duidelijk. Lidteken valt weg in overgangen van esthetische eenheden. Dus bv wang/oor en wang/onderooglid en wang/neus.

Foto's reconstructie lip

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Reconstructie overgang huid en lippen rood

Een draai en opschuif plastiek en het eind resultaat.

Defect boven en onderlip bij zelfde patient.

Sluiting in ontspannen huidlijnen die op de lip verticaal verlopen. Hierbij zijn de littekens als het ware verborgen in de normale huid rimpels.

Nog een defect overgang huid en lippen rood onderlip

Opschuif plastiek.

Defect midden deel boven lip

Reconstructie het eigen huid,kraakbeenvlies transplantaat

Aangeboren lip spleet defect.

Correctie tijdens missie in Indonesie

Zeer groot defect onder lip

Door draaiing van de resterende onder en boven lip kan weer continuïteit en daarmee lip en mond sluiting verkregen worden.

Foto's reconstructie oorschelp

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Niet aangelegde oorlel (aangeboren defect)

Reconstructie met eigen kraakbeen uit oorschelp en huidlap van achter het oor.

Defect kom van het oor.

Eigen kraakbeen gebruikt voor steun en reconstructie van het oor skelet. Bedekking met huid lap van achter het oor in twee fasen.

Groot defect oor midden pool

OReconstructie met eigen kraakbeen, weke delen lap van slaap regio en gespleten huid transplantaat van been.

Oorschelp defect

Reconstructie door opschuif van oorrand van beneden naar boven.

Oorreconstructue door opschuif plastiek van vrije rand oorschelp.Zie ook compliment van patiente:"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achter gelaten".

Endoscopische wenkbrauw correctie met snede verborgen in de haren.

Een wenkbrauwrepositie, in dit geval endoscopische benadering, geeft niet alleen een natuurlijker uiterlijk en een betere stand van de wenkbrauw, maar heeft ook een duidelijk effect op de bovenoogleden.

Mid frontale wenkbrauw correctie en boven ooglid correctie

Bij mannen wordt ook wel gebruik gemaakt van een rimpel in het midden van het voorhoofd als benadering van een wenkbrauwrepositie, in dit geval gecombineerd met een bovenooglid correctie

Ooglid correctie

Bovenooglid correctie rechts voor reconstructie oppervlakkig defect links

Een van de mogelijke patronen afgetekend voor boven ooglid correctie.

Bovenooglid correctie, maar ook wenkbrauw correctie.

Correctie van onder-oogleden

Voor en resultaat (6 jaar!) na onderooglid correctie middels snede aan binnen zijde ooglid links en rechts

Ook van opzij vlakkere contour onderooglid zichtbaar

Facelift

Patiënte onderging eerder facelift elders. Litteken ligt te ver voor het oor. Lage wenkbrauw positie.

Vijf jaar na facelift en wenkbrauwcorrectie Drs. Vuyk. De littekens rond de oren nu beter gepositioneerd. Het litteken in de haarlijn voor de wenkbrauw correctie is verborgen tussen de eerste rij haartjes

Kincorrectie

Na de operatie is het lidteken nog maar net zichtbaar achter de reeds bestaande plooi.