"Dank voor mooie oor en voor alle goede zorgen."

M.C. te Hoevelaken, Oorreconstructie

Reconstructie defecten gelaat en hoofd-/halsgebied

Reconstructie defecten gelaat en hoofd hals gebied

Reconstructie van huid en/of weke delen van het gelaat kan nodig zijn na een ongeval of na het verwijderen van huidtumoren. In dit laatste geval is totale verwijdering van het gezwel van het grootste belang. Hiertoe kunnen wij Mohs micrographische chirurgie aanbieden. Daarmee kunnen we er meestal voor zorgen dat U op de dag van de excisie ook te horen krijgt dat het gezwel in geheel verwijderd is.

Defect van neuspunt waarbij de neusvleugel kraakbeentjes volgens anatomisch schema zijn gereconstrueerd

Mohs micrographische chirurgie

Mohs micrographische chirurgie wordt in samen werking met daartoe opgeleide dermatologen verricht. Deze zijn in staat om direct onder de microscoop de excisie te beoordelen naar radicaliteit. Deze methode wordt slechts op zeer beperkte schaal in Nederland toegepast.

Zo kan gewerkt worden met een hoge genezingskans. Op grond van onze ervaring bij honderden patiënten mogen we stellen, dat de kans dat de tumor terugkomt, minder dan één procent is. Omdat de grootte en diepte van het defect niet altijd van tevoren zijn te bepalen, wordt de definitieve beslissing over de toe te passen reconstructiemethode pas tijdens de operatie genomen.

Oor reconstructie

Oorreconstructie door opschuif plastiek van vrije rand oorschelp.

Oorreconstructue door opschuif plastiek van vrije rand oorschelp.

De reconstructie

In de meeste gevallen wordt de reconstructie onder plaatselijke verdoving (eventueel met slaapmedicatie) verricht. Een enkele keer is narcose zinvol. Meestal zal de huid direct grenzend aan het defect gebruikt worden voor de reconstructie, zodat de weefsels goed bij de omgeving passen. In enkele gevallen wordt een stukje huid van voor, achter of in de oorschelp of uit de hals gebruikt om het defect te sluiten. Nog al eens is kraakbeen uit de oorschelp nodig om het defect van met name de neus,oor en ooglid op te vullen en te steunen.

Soms zijn er meerdere operaties nodig om tot het beste resultaat te komen. Met foto's van eerdere patiënten zullen wij dit trachten te verduidelijken. Bij het opstellen van het behandelplan zijn uw mening en wensen van groot belang. Wij zullen daarom van tevoren alle mogelijke stappen van de reconstructie, zo goed mogelijk met u bespreken. Vaak maken wij foto's tijdens en na de operatie, om het resultaat goed te kunnen evalueren.

Patiente met neus vleugel defect

Kraakbeen steun neus vleugel en voorhoofdlap schematisch weergegeven. Situatie na eerste van twee of drie fasen.

Resultaat reconstructie

Na de reconstructie

Roken verhoogt de kans op problemen na de operatie aanzienlijk. Het is daarom erg belangrijk dat u 6 weken vóór, tot twee weken na de laatste operatie niet rookt.

Wat kunt u verwachten?

Bij reconstructie streven wij naar een litteken dat zo weinig mogelijk opvalt. Het spreekt vanzelf dat vrijwel altijd iets zichtbaar blijft van de operatie. Dat betekent dat voor degene die het proces van dichtbij hebben mee gemaakt er altijd iets zichtbaar blijft. Voor de omgeving daar niet echt van hebben geweten zal op eerste gezicht het gereconstrueerde deel van het gelaat niet direct opvallen. Dat lukt in 8 a 9 van de tien reconstructies. Genezing van het litteken voor wat betreft zwelling en kleur kan zes tot twaalf maanden duren (lees voor meer achtergrondinformatie ook het hoofdstuk over littekencorrecties).

Echt het uitrijpen van een litteken kost zeker een jaar. Uiteindelijk is 95 van de 100 patiënten tevreden over het verkregen resultaat. Een enkele keer kan een tweede (kleine) operatie nog verdere verbetering geven. Huidtherapeuten kunnen u in de tussen tijd eventueel bijstaan met massage en camouflage.

Intrekking en neus functie probleem na infectie

Patiëntje geopereerd tijdens missie in Hydrabad, India

Reconstructie met stukje samengesteld oorschelp kraakbeen en huid

Foto's reconstructie voorhoofd

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Foto's reconstructie oogleden

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Boven ooglid links hersteld met huid van rechter boven ooglid.

De huid van het rechter boven ooglid word uitgenomen exact zoals een boven ooglid correctie word verricht.

Resultaat van ooglid reconstructie links en boven ooglid correctie rechts

Zie compliment van patiente:"Het is steeds prachtig genezen".

Door en door defect onder ooglid

Sluiten door randen in lagen en precies aan elkaar te hechten.

Defect midden deel onderooglid bij traan puntje

Door het gehele ooglid van buiten naar binnen op te schuiven (Tenzel-plastiek) kan een juiste sluiting verkregen worden

Zeer groot defect onder ooglid, wang en neus

Sluiting verkregen in drie fase met voorhoofdlap (litteken rechts naast midden voorhoofd). Slijmvlies van het harde verhemelte,eigen kraakbeen en wang draai plastiek.

Foto's reconstructie neus

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Neus reconstructie met vrij huid transplantaat uit wang-lip plooi

Reconstructie van groter defect waar ook kraakbeen steun ontbreekt

Opbouw kraakbeen steun met behulp van eigen kraakbeen uit oorschelp

Direct na klieven lap(na drie weken) en eind resultaat na een jaar

De gehele neuspunt bedekking ontbreekt alsmede de neusvleugel kraakbeentjes

De neusvleugel kraakbeentjes zijn anatomisch gereconstrueerd volgens het bijgevoegde schema. De neus punt bedekking komt van het voorhoofd middles een gesteelde lap.

Zelfde patient. Details van de kraak benige neus vleugel reconstructie. Rechts onder foto aan einde van derde fase.

Schematische weergave voorhoofdlap reconstructie

Deze zeer betrouwbare en veel toegepaste methode is gebruikt bij de verschillende patiënten hier boven en onder afgebeeld. Natuurlijk zijn dergelijke reconstructies belastend en kosten tijd. Maar het voorhoofd kan altijd wel iets aan huid kan missen. Bovendien lijkt de huid van het voorhoofd op de huid van de neus. Dit terwijl het uiteindelijke litteken op het voorhoofd niet opvallend hoeft te zijn, maakt deze methode een belangrijk hulp middel op de patient weer op een zo normaal mogelijk niveau te brengen.

Zeer groot, door en door defect neus zijwand, neusvleugel, neusrug en neuspunt.

Binnen bekleding, kraakbeen steun aangebracht.Onderste twee foto's: bedekking middels voorhoofdlap.

Resultaat 1 jaar na de drie operaties

Defect neusvleugel en wang.

Reconstructie met wang opschuif plastiek, eigen oorschelp kraakbeen en voorhoofdlap in drie fasen

Het resultaat na een jaar

Niet direct opvallende reconstructie en goede neus passage. Zie ook compliment van patiente:" Er is niets meer van te zien".

Groot door en door defect neus tot in beide neus gangen.

Reconstructie eerste fase door afdekking van de wond randen met eigen huid transplantaat. Bij tweede fase herstel binnen bekleding en opbouw neus skelet met eigen rib kraakbeen. Bedekking met voorhoofdlap deze word in derde fase uitgedund. En dan in fase daarna word de steel doorgenomen

Situatie na vier reconstructie fasen

Zie ook compliment van patient: "Iedereen nam de tijd voor me".

Een jaar later

Aangeboren defect van midden van neusbasis.

Reconstructie ook bij dit kleine meisje met eigen kraakbeen en voorhoofdlap.

Patiente geopereerd tijdens chirurgische missie werk in Hydrabad, India

Foto's reconstructie wang

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Uitnemen talg klier cyste met in achtneming van de ontspannen huidlijnen..

Het patroon is zo gekozen dat het uiteindelijke litteken ook gebogen zal verlopen. een rechte streep is namelijk zo wie zo niet natuurlijk.

Uitnemen van aangeboren moedervlek en reconstructie met ruitvormige huidlap.

Moedervlekken die direct bij de geboorte al aanwezig zijn, kunnen soms kwaadaardig ontaarden en dienen te worden verwijderd.

Grenzen esthetische eenheid wang.

Op deze grenzen van de wang verwacht men al een overgang en zullen de sneden in de huid uit eindelijk minder opvallen.

Draai lap van de wang bij zeer jonge patient die weinig huid over heeft

Reconstructie resultaat na een jaar

Goede ooglid positie duidelijk. Lidteken valt weg in overgangen van esthetische eenheden. Dus bv wang/oor en wang/onderooglid en wang/neus.

Foto's reconstructie lip

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Reconstructie overgang huid en lippen rood

Een draai en opschuif plastiek en het eind resultaat.

Defect boven en onderlip bij zelfde patient.

Sluiting in ontspannen huidlijnen die op de lip verticaal verlopen. Hierbij zijn de littekens als het ware verborgen in de normale huid rimpels.

Nog een defect overgang huid en lippen rood onderlip

Opschuif plastiek.

Defect midden deel boven lip

Reconstructie het eigen huid,kraakbeenvlies transplantaat

Aangeboren lip spleet defect.

Correctie tijdens missie in Indonesie

Zeer groot defect onder lip

Door draaiing van de resterende onder en boven lip kan weer continuïteit en daarmee lip en mond sluiting verkregen worden.

Foto's reconstructie oorschelp

Elk onderdeel van het gelaat heeft haar specifieke kenmerken waar, bij de reconstructie, terdege rekening gehouden moet worden.

Niet aangelegde oorlel (aangeboren defect)

Reconstructie met eigen kraakbeen uit oorschelp en huidlap van achter het oor.

Defect kom van het oor.

Eigen kraakbeen gebruikt voor steun en reconstructie van het oor skelet. Bedekking met huid lap van achter het oor in twee fasen.

Groot defect oor midden pool

OReconstructie met eigen kraakbeen, weke delen lap van slaap regio en gespleten huid transplantaat van been.

Oorschelp defect

Reconstructie door opschuif van oorrand van beneden naar boven.

Oorreconstructue door opschuif plastiek van vrije rand oorschelp.Zie ook compliment van patiente:"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achter gelaten".

Pathologisch onderzoek

Er kan op verschillende manieren een stukje tumor worden afgenomen om dit onder de microscoop te kunnen onderzoeken.

Schaaf biopt

Onderzoek is belangrijk omdat dat bv het type en groeiwijze van de tumor duidelijk maakt. Het meest eenvoudig is het zgn schaaf biopt zoals hier onder schematisch weer gegeven.

Dit kan goed worden toegepast voor tumoren die enigszins verheven zijn. Ook goed aardige afwijkingen kunnen soms met nauwelijks litteken kans worden afgevlakt.

Ook kan met klein soort appel boortje, mn bij oppervlakkige afwijkingen, toch materiaal verkregen worden. Sommige tumoren kunnen beter in toto worden uitgesneden en dan onderzocht.