"U hebt bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten"

A.S.G., oorschelpreconstructie

Esthetische behandelingen

Ooglid correcties, neus correcties, wenkbrauw en face lift, het zijn vragen van alledag. Een mooi uiterlijk is de wens, de ooglid correctie, neuscorrectie wenkbrauw of face lift is een van de mogelijkheden om aan uw wens tegemoet te komen. Met een professioneel en warmhartig team, kunnen deze correcties met een persoonlijke benadering en technisch op hoog niveau worden uitgevoerd.

Wat kan het voor u doen?

Plastische chirurgie kan eventueel gelaatstrekken verfijnen en de harmonie van het gezicht verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van een neuscorrectie. Ook kan er naar een frisser uiterlijk worden gestreefd, door bijvoorbeeld een correctie van oogleden, wenkbrauwen of hals.

Het is ons de afgelopen 25 jaar gebleken dat het overgrote deel van de mensen die plastische aangezicht chirurgie ondergaan er niet alleen beter uitziet, maar zich inderdaad hier ook prettig bij voelt.

Onze visie op resultaat en risico's

U kunt er van uitgaan dat ik mijn uiterste best voor u zal doen. Denk echter, wat betreft het resultaat in termen van verbetering.In het streven naar perfectie kan de patiënt en de operateur te ver gaan en risico's nemen die mijns inziens onverantwoord zijn.

Ik zie mijzelf als een voorzichtige, nette, precieze operateur die graag extra moeite wil doen. Maar de beste afweging moet reëel en veilig zijn. De risico's zo beperkt mogelijk.

Wat zijn uw motieven?

Misschien vindt u dat uw probleem voor de hand ligt. Toch is het erg belangrijk dat u precies aan de plastisch chirurg uitlegt wàt u niet goed vindt aan uw gezicht en wat u zou willen bereiken met een operatie. Wees daarbij zo duidelijk en specifiek mogelijk. Wees daarbij voorbereid op vragen zoals: Waarom wilt u een correctie van dit probleem? Wat verwacht u dat de operatie voor u zal doen? Heeft iemand u deze operatie aangeraden?

Waar streeft u naar met deze verandering? Wij willen graag zoveel mogelijk weten over uw motieven en verwachtingen, omdat een realistisch verwachtingspatroon cruciaal is voor succes. Het is belangrijk dat u precies weet hoe plastische chirurgie het uiterlijk kan verbeteren, maar ook dat het er niet altijd perfect uit kan zien. Ook is het van belang dat u gemotiveerd bent en begrijpt dat de operatie enig ongemak met zich meebrengt.

Patiënte onderging eerder facelift elders. Litteken ligt te ver voor het oor. Lage wenkbrauw positie.


Vijf jaar na facelift en wenkbrauwcorrectie Drs. Vuyk. De littekens rond de oren nu beter gepositioneerd. Het litteken in de haarlijn voor de wenkbrauw correctie is verborgen tussen de eerste rij haartjes

En wat zijn uw verwachtingen?


Niet alleen kan de operatie enig ongemak met zich mee brengen. Het kan weken (soms maanden) zwellingen en/of verkleuringen geven. Wanneer patiënten een irreëel verwachtingspatroon hebben, zullen zij eerder teleurgesteld zijn. Oók met het beste chirurgische resultaat. Chirurgen zijn dan ook terughoudend om te opereren bij mensen die technisch gezien een geringe afwijking hebben of hier vaag over zijn. Of die méér willen dan chirurgie kan bieden.

Om uw wensen duidelijk te maken, kunt u foto's meebrengen van een gezicht dat u mooi vindt, of foto's van uw gezicht met daarin lijnen om de verandering aan te geven. Bedenk echter dat foto's slechts een handvat zijn. Plastische aangezichtschirurgie is zeer persoonsgebonden. De chirurgie is dan ook bedoeld om uw unieke gelaatstrekken te verbeteren en in harmonie te brengen.

De mate van succes

De mate van succes hangt niet alleen af van de deskundigheid van de chirurg, maar ook van uw leeftijd, gezondheid, huidtype, vorm van het gelaat en uw specifieke vraagstelling. Ik zal al het mogelijke doen om aan uw wensen te voldoen, waarbij u zult moeten afgaan op het professionele oordeel van ondergetekende. Het is niet altijd mogelijk om precies na te streven wat u wenst, óf omdat het doel chirurgisch niet haalbaar is, óf omdat het resultaat esthetisch niet verantwoord is.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek zullen wij aangeven welke verbetering redelijkerwijs kan worden bereikt. Met het streven naar verbetering kunnen de risico's uiterst klein worden gehouden. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij óf de verbetering te gering is, óf de risico's te groot zijn. Ook kan het zijn dat uw verwachtingen dermate hoog zijn, dat wij hier nooit aan kunnen voldoen. Dan is het mijn plicht u hierop te wijzen en de operatie niet uit te voeren.

Opstellen van behandelplan

Nadat we uw probleem hebben besproken, onderzoeken we uw gezicht, huid en benige structuren. Ook maken we foto opnames van het gezicht, vanuit verschillende hoeken. Deze gebruiken we voor het plannen van de chirurgische procedure. Mochten we deze foto's eventueel voor onderwijsdoeleinden willen gebruiken, zullen wij u vanzelfsprekend om toestemming vragen.

We hopen dat u zich in het voorgestelde plan kunt vinden en dat u een duidelijk begrip heeft van wat u mag verwachten. Neem de tijd, stel vragen en zorg dat u alles begrijpt. Het kan prettig zijn om een vriend of familielid bij uw bezoek aan de polikliniek mee te brengen.

Tekening van een reguliere bovenooglidcorrectie


Risico's


Elke chirurgische ingreep heeft een zeker risico. Er zijn echter weinig risico's verbonden aan plastische en reconstructieve chirurgie. Een juiste keuze en toepassing van techniek bij een goed geïnformeerde patiënt die een redelijk verwachtingsniveau heeft en positief gemotiveerd is om de ingreep te onder gaan is een ideaal scenario. De resultaten van plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie zijn dan ook vaak bevredigend.

Voor de operaties zijn huidsnedes noodzakelijk. Deze genezen met enig litteken, maar zullen zoveel mogelijk op verborgen plaatsen liggen. We kunnen u laten zien waar de huidsnedes komen te liggen. De snedes worden dusdanig gesloten dat littekens de eerste tijd wat hobbelig, bobbelig en paars verkleurd kunnen zijn (tot twee, drie maanden), voordat ze langzaam vlakker en gladder worden. Dit laatste kan een jaar duren. In onze ervaring is het zeer zeldzaam dat een huidsnede na een operatie moet worden verbeterd.

Bloedingen, infecties of slechte genezing kunnen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden.